Voor individuele deelnemers

Het deelnemen aan VTS-gesprekken betekent deelnemen aan een work-out:

In een VTS-gesprek train je je denken zoals een sporter zijn lichaam traint.

Door de kijk-en-denkervaringen die je hebt, train je zowel wat betreft je eigen ‘hardware’ (denk aan de plasticiteit van je hersenen) als je ‘software’ (denkpatronen, automatismen).

Deze ervaringsgerichte denktraining is heel geschikt om mee te leren naar kunst te kijken. Daar is de methode immers ook voor ontwikkeld. Je traint de flexibiliteit van je denken en je wendbaarheid, en je rekt je mogelijkheden en bereik op.

Maar daardoor zijn VTS-gesprekken ook heel geschikt om werk-gerelateerde vaardigheden mee te trainen! Hieronder zal ik een aantal sterke punten opsommen specifiek voor professionals.

Maar eerste nog dit: veel deelnemers aan VTS-gesprekken ervaren in het gesprek een veel diepergaande en zinvolle uitwisseling tussen mensen, dan vaak tot stand komt in het gewone leven. Er is zingevend contact met anderen, en dat is een plezierige ervaring die op zichzelf staat.

Individuele deelnemers aan een VTS-gesprek kunnen de volgende voordelen of trainingspunten ervaren:

  1. Je hebt de concrete ervaring van de eigenheid van je eigen blik. Die eigenheid kunnen waarderen is bijvoorbeeld van belang bij vragen rondom persoonlijke effectiviteit en bij creativiteitsontwikkeling.
  2. Je krijgt de ervaring van zien wat er nog meer te zien valt (waarneming openen en verbreden).
  3. Je oefent met feedback geven en ontvangen.
  4. Je oefent met gedetailleerd waarnemen, concreet, zintuiglijk. Dit is o.m. van belang bij creativiteitsontwikkeling, voor beter onderbouwen en argumenteren, voor kritisch denken.
  5. Je oefent met inzoomen en uitzoomen, en het verbinden van het kleine en het grotere geheel.
  6. Training in het zien van kaders en frames, daarmee de weg openen voor kritisch denken, en conceptueel/creatief denken op een hoger niveau (hoger in de zin van: niet direct (lateraal) associatief, of intuïtief divergerend, maar door het ontwaren van categorieën en frames en daardoor extra mogelijkheden openleggen)

Relevant bij creativiteitsontwikkeling en/of visuele geletterdheid:

  • Je doet een nieuwe ervaring op met het kijken naar kunst als start voor je eigen creatieve proces.
  • Met het kijken naar en bespreken van welke beelden en beeldmiddelen er in een kunstwerk zitten, krijg je tevens een training in hoe er gekeken en gesproken kan worden over teksten. (Met VTS kun je ook naar tekstfragmenten en bijvoorbeeld gedichten kijken.)
  • Door het kijken naar gelaagde kunst, training in het zien van die verschillende lagen, je krijgt daar meer gevoel voor en ziet sneller hoe de associatieve verbanden tot stand komen, symboliek, beeldcitaten