Over waarneming, reflectie en creativiteit

Hoe kijken en zien zich tot elkaar verhouden

A. Hoe talige perceptie en reflectie

en

B. visuele perceptie en reflectie

1. onderscheiden zijn

2. samenhangen

3. op elkaar inwerken

en wat dit te maken heeft met creativiteit