Over deze website

Deze pagina’s over VTS zijn Werk In Uitvoering.

Op deze website wil ik informatie, kennis en achtergronden bijeenbrengen en delen over deze interessante methode om naar kunst te (leren) kijken. Ik hoop zo een bijdrage te leveren om de bekendheid ermee te vergroten.

Meer informatie over Visual Thinking Strategies is ook te vinden op:
de website van Stichting VTS Nederland. Dit is de organisatie die zich in Nederland inzet voor de verbreiding van de methode, en trainingen en materialen aanbiedt in samenwerking met VUE, de organisatie vanwaaruit Visual Thinking Strategies in de Verenigde Staten is opgezet en ondersteund wordt. De website van deze organisatie heet VTShome.
Op VTShome vind je veel materiaal over VTS in de vorm van artikelen en onderzoek.
Op Youtube is een lezing van VTS-founding father Philip Yenawine te vinden. In deze lezing doet Yenawine in een grote zaal een kleine demonstratie van een VTS-gesprek. De demonstratie is globaal van karakter, maar geeft wel een indruk. Die lezing vind je hier: Philip Yenawine, Portland Art Museum

 

Op de website van Stichting VTS Nederland staan een aantal afbeeldingen waarin tekstballonnen zijn aangebracht. Ze geven een realistische weergave van een VTS-gesprek. Ook is er een filmpje van een VTS-gesprek in een klaslokaal. Klik hier.

VTS

De methode biedt een bijzonder open én gestructureerd gesprek, waarmee op een veilige manier tot een wezenlijke uitwisseling van waarnemingen, gezichtspunten en inzichten gekomen kan worden.

Daarom is de methode ook inzetbaar als communicatietraining, en als instrument bij teambuilding, conflicthantering, groepsprocessen.