Visual Thinking Strategies

www.klaasjonkman.com
Woman with curtain – Klaas Jonkman (opgenomen met toestemming van de kunstenaar. Zie ook: www.klaasjonkman.com)

 

Visual Thinking Strategies (VTS) = aandachtig kijken & helder waarnemen: ontdekkend kijken en denken met kunst

VTS is een methode waarmee op diepgaande manier het openen van het blikveld, het uitstellen van het oordeel en het kritisch denkvermogen getraind worden. Bijzonder is dat zowel het kritisch analytisch denken als het creatieve denken aangesproken worden, en dat zowel de kracht van het eigen denken ervaren worden, als de denkkracht van de groep.

In een Visual Thinking Strategies-gesprek wordt door een groep deelnemers naar een kunstwerk gekeken. De gespreksfacilitator stelt de deelnemers o.a. door middel van een aantal zorgvuldig geformuleerde vragen in staat om de ambigue wereld van het kunstwerk te onderzoeken. In de open dialoog die tot stand komt, onderzoeken de deelnemers met behulp van argumenten mogelijke betekenissen en worden nieuwe perspectieven geopend.

Door de veilige omgeving die de facilitator creëert in het Visual Thinking Strategies-gesprek, doen ook mensen die minder vaak of makkelijk formuleren vaak waardevolle bijdragen en blijken statusverschillen tussen deelnemers weg te vallen in de ervaring dat álle bijdragen, van wie dan ook en wat dan ook, relevant zijn en grote perspectiefwisselingen kunnen veroorzaken.

De trainingscontext van het kijken naar kunst is wezenlijk van belang . Doordat we via een kunstwerk een meerduidige wereld concreet en continu voor onze ogen hebben, blijven de verschillende perspectieven die gaandeweg de sessie geopend worden, tegelijkertijd aanwezig, en beschikbaar. Omdat de argumenten waaruit ze opgebouwd zijn, tegenwoordig blijven.

Het kritisch-creatieve denken, het gegronde denken in mogelijkheden, blijft daardoor ‘aan staan’. En dat is één van de grote meerwaarden van een Visual Thinking Strategies-gesprek.